Back

  • Specialized in public transport bus parts
  • Matched Quality in fit and function
  • Competitive price level

Disclaimer

Deze website is eigendom van MaQu parts VOF. De informatie op deze site hebben wij met alle zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is afkomstig van leveranciers of van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en/of volledigheid van de getoonde informatie kunnen wij niet instaan.

Nederlands recht:
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. 

Werking website:
MaQu parts streeft naar een zo actueel mogelijke website/webshop. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Gebruik van informatie:
Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van MaQu parts VOF. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MaQu parts VOF is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen, die op deze deze website staan, her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij MaQu parts VOF

Voor de prijzen die in onze Webshop staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met MaQu parts VOF te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen/producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. MaQuparts VOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

SSL certificaat:
MaQu parts VOF hanteert de werking van een versleutelde SSL verbinding, waarbij u dus online beveiligd bent op onze website en dus op een veilige manier kunt bezoeken, kopen en betalen.

Compare products Delete all products

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box